Browse Source

Added Dutch translation.

master
Cedric Roijakkers 1 year ago committed by Saúl Ibarra Corretgé
parent
commit
569cbfe89b
  1. 3
      app/i18n/index.js
  2. 39
      app/i18n/lang/nl.json

3
app/i18n/index.js

@ -10,7 +10,8 @@ const languages = {
gl: { translation: require('./lang/gl.json') },
hu: { translation: require('./lang/hu.json') },
it: { translation: require('./lang/it.json') },
ru: { translation: require('./lang/ru.json') }
ru: { translation: require('./lang/ru.json') },
nl: { translation: require('./lang/nl.json') }
};
const detectedLocale = window.jitsiNodeAPI.getLocale();

39
app/i18n/lang/nl.json

@ -0,0 +1,39 @@
{
"enterConferenceNameOrUrl": "Voer de naam van de vergadering of een Jitsi-URL in",
"go": "Deelnemen",
"help": "Help",
"termsLink": "Voorwaarden",
"privacyLink": "Privacy",
"sendFeedbackLink": "Stuur feedback",
"aboutLink": "Over",
"sourceLink": "Broncode",
"versionLabel": "Versie: {{version}}",
"onboarding": {
"startTour": "Start rondleiding",
"skip": "Overslaan",
"welcome": "Welkom bij {{appName}}",
"letUsShowYouAround": "Start de rondleiding!",
"next": "Volgende",
"conferenceUrl": "Voer de naam of URL in van de ruimte die u wilt betreden. U kunt een naam verzinnen, maar laat deze wel weten aan de andere deelnemers, zodat zij dezelfde naam invoeren.",
"settingsDrawerButton": "Klik hier om het instellingenscherm te tonen.",
"nameSetting": "Voer hier uw naam in, andere deelnemers zullen deze naam zien.",
"emailSetting": "Voer hier uw e-mailadres in, dit wordt onderdeel van uw gebruikersprofiel.",
"startMutedToggles": "Hier kunt u kiezen om te starten met microfoon gedempt en/of camera uitgeschakeld. Dit geldt voor alle vergaderingen.",
"serverSetting": "Voer hier de naam van de server in waar de vergaderingen plaatsvinden. U kunt uw eigen server gebruiken, maar dat hoeft niet!",
"serverTimeout": "Voer hier de tijdslimiet in om de ruimte te betreden. Als de ruimte niet voor deze limiet betreden wordt, wordt de vergadering geannuleerd.",
"alwaysOnTop": "Hiermee kunt u het altijd zichtbare venster aan- of uitzetten. Dit venster wordt getoond wanneer een andere applicatie actief wordt. Dit geldt voor alle vergaderingen."
},
"settings": {
"back": "Terug",
"name": "Naam",
"email": "E-mail",
"advancedSettings": "Geavanceerde instellingen",
"alwaysOnTopWindow": "Altijd zichtbare venster",
"startWithAudioMuted": "Met audio gedempt starten",
"startWithVideoMuted": "Met camera uitgeschakeld starten",
"invalidServer": "Ongeldige server-URL",
"invalidServerTimeout": "Ongeldige waarde voor server-tijdslimiet",
"serverUrl": "Server-URL",
"serverTimeout": "Server-tijdslimiet (in seconden)"
}
}
Loading…
Cancel
Save