Mumble Test hinzufügen
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Michael Grosenick cd6d7367d5 Dateien hochladen nach „Mumble“ 3 miesięcy temu
Mumble Dateien hochladen nach „Mumble“ 3 miesięcy temu
kreise docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
wolke docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
.hidden first commit 3 miesięcy temu
Datenschutzhinweis.md docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
MarkDownBeispiele.md docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
admin.md docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
auffinden.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
auswahldialog.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
bearbeiten.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
berechtigung.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
bildschirmfoto_vom_2020-05-30_19-30-52.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
editortest.html docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
git.html docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
go1.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
gruppeverwalten.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
home.md docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
image2020-4-30_17-51-24.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
nach_namen.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
nb-icon.svg docs: upload nb-icon.svg 3 miesięcy temu
nb_logo_color.svg docs: upload nb_logo_color.svg 3 miesięcy temu
ordner_hinzufuegen.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
ordneroeffnen.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
personbenannt.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
pruefung.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
role_select.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
rolle_auswaehlen.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
rolle_hinzufuegen.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
sherpa_anmeldung.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
sherpagruppe.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
speich.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
speichern.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
uebersicht.png docs: add all untracked content 3 miesięcy temu
wolke.md docs: update wolke 3 miesięcy temu